top of page

Krona

En krona är som ett konstgjort hölje som cementeras fast på en skadad tand och täcker tandens alla ytor ned till tandköttskanten där rotytan börjar.

 

Den naturliga tandens yttre hölje kallas emalj och är kroppens hårdaste substans. Kronan ersätter tandens emalj som har skadats eller försvunnit. 

En krona kommer på plats genom att den skadade tanden formas till en cylinderlik form med hjälp av borr. Ett avtryck eller en scanning av aktuellt tandområde tas. Informationen överförs till en tandtekniker som skapar kronan efter de individuella förhållandena.

 

Kronan cementeras på plats över den cylinderformade tanden. En tandteknikerframställd krona görs oftast i helkeramiska material. Det blir vävnadsvänligt, vackert och hållbart. En garanti på 3 år ges men förväntad hållbarhet är mycket längre än så.

Vill du boka en tid?
bottom of page