top of page

PRISER

Inför behandling lämnas kostnadsberäkning för alternativ som föreslås. Vi vet att det kan vara svårt att förstå prissättning i tandvården. Kostnaden beror på flera faktorer så som val och omfattning av behandling, svårighetsgrad, nivå av Försäkringskassan högkostnadsskydd och Allmänt/Särskilt tandvårdsbidrag. Priset på tandvård i Sverige baseras på ett pris för varje moment av besöket. Ett pris för diagnos, ett för information/instruktion, ett för röntgentagning samt ett eller flera för vald behandling. För att ge dig en korrekt kostnadsberäkning börjar vi gärna med en undersökning.

Prisexempel

En mindre, kompletterande eller akut undersökning (åtgärd 103) kostar 520 kronor. En omfattande undersökning (åtgärd 107) kostar 1495 kronor och används ofta som enskild åtgärd vid ett akut besök eller när basundersökningen ska kompletteras. En basundersökning (åtgärd 101) kostar 1170 kronor. Ofta vill man ta röntgenbilder för att kunna utföra korrekt diagnostik. En röntgen på enstaka tand (åtgärd 121) kostar 87 kr, behöver man flera (åtgärd 127 eller 128) kostar det upp till 481 kronor. Ibland vill man ta bilder på samtliga tänder inklusive rötter och då tas ett så kallat "helstatus" och det kostar 1070kr. 

Kostnad för en kompositfyllning beror på hur många sidor av tanden som är skadad och var i munnen tanden sitter. En fyllning kostar mellan 1015 och 2809 kronor.

Ibland är tanden så pass skadad att valet istället blir krona. Våra kronor kostar 8815 kr och är alltid gjorda på ett svenskt dental laboratorium med högsta materialstandard (zirkonia) och 3 års garanti.

 

Försäkringskassan

Varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från din region. Vi hjälper dig med administrationen av detta!

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv. Du betalar det som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd. 

Högkostnadsskyddet ersätter:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor

  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor

För mer detaljerad info angående Tandvårdsstödet hänvisar vi till Försäkringskassan.

bottom of page