top of page

PRISER

Inför behandling lämnas kostnadsberäkning för alternativ som föreslås. Vi vet att det kan vara svårt att förstå prissättning i tandvården. Kostnaden beror på flera faktorer så som val och omfattning av behandling, svårighetsgrad, nivå av Försäkringskassan högkostnadsskydd och Allmänt/Särskilt tandvårdsbidrag. Priset på tandvård i Sverige baseras på ett pris för varje moment av besöket. Ett pris för diagnos, ett för information/instruktion, ett för röntgentagning samt ett eller flera för vald behandling. För att ge dig en korrekt kostnadsberäkning börjar vi gärna med en undersökning.

En mindre eller akut undersökning kostar från ca 400 kronor och en basundersökning kostar från ca 950 kronor.


Försäkringskassan

Varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du som har vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar eller ett stort behov av vård och omsorg kan få tandvårdsstöd från din region. Vi hjälper dig med administrationen av detta!

Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv. Du betalar det som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd. 

Högkostnadsskyddet ersätter:

  • 50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor

  • 85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor

För mer detaljerad info angående Tandvårdsstödet hänvisar vi till Försäkringskassan.

bottom of page