PRISER

Inför behandling lämnas kostnadsberäkning för alternativ som föreslås. Vi vet att det kan vara svårt att förstå prissättning i tandvården. Kostnaden beror på flera faktorer så som val och omfattning av behandling, svårighetsgrad, nivå av Försäkringskassan högkostnadsskydd och Allmänt/Särskilt tandvårdsbidrag. För att ge dig en korrekt kostnadsberäkning börjar vi gärna med en undersökning.

 

©2020 by Pudas Tandläkeri