VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder allmäntandvård, allt från enklare undersökningar till mer avancerad tandvård. Vid behov har vi möjlighet att samarbeta eller remittera till specialister inom både Folktandvården och privat tandvård. 

Vi är noggranna med att informera dig om din munhälsa. Vid undersökning ges information om status, vårdbehov, möjligheter och alternativ. Vi ger dig alltid en kostnadsberäkning inför start av behandling.

Vi använder oss enbart av svenska dentallab (leverantör av till exempel kronor, broar, implantat och proteser) där vi kan garantera produktens kvalité och innehåll.

Eftersom vi är anslutna till Försäkringskassan kan du som patient  ta del av Allmänna tandvårdsbidraget, högkostnadsskyddet eller andra behovsbaserade bidrag från Försäkringskassan eller Region Uppsala.

 

©2020 by Pudas Tandläkeri