top of page

Lagning

En tand med en mindre omfattande skada kan ofta åtgärdas med hjälp av en lagning med ett tandfärgat material kallat komposit. Materialet håller hög estetik och det kan ofta vara svårt att skilja en lagad tand från en olagad. 

 

En lagning går till så att tanden rengörs från eventuell karies med hjälp av borr tills bara hård och frisk tandsubstans finns kvar. Ibland justeras tandens form för att öka hållbarheten på tand och fyllning. En lagning kräver torra förhållanden varför området kring tanden säkras från saliv genom en salivsug och fuktabsorberande material. Kompositmaterialet läggs på tanden och en lampa med ultraviolett ljus inducerar härdning, fyllningen blir hård. Kompositmaterial fäster på tanden genom både kemisk adhesion och mekaniskt genom att tränga in i tandens mikroskopiska porositeter. När fyllningen är på plats putsas formen mer exakt för intilliggande tänder, motbitande tänder och estetik.

 

Mellan 50- och 80-talet användes främst amalgam som fyllningsmaterial. Amalgam fästs mekaniskt varför det är tvunget att avverka mer av tanden för att uppnå ett underskär där fyllningsmaterialet kan pressas in och stelna. Anledningen till övergången från amalgam till komposit är av miljöskäl och inte av hälsoskäl. 

Kavitetskontroll
Vill du boka en tid?
bottom of page